Select Page

DE HUISREGELS VAN

040 Boxing Gym

 1. In onze gym staan respect voor elkaar en de sport voorop.
 2. Houd rekening met elkaars boks niveau: als je een tik ontvangt hoef je deze niet dubbel zo hard terug te geven.
 3. Je dient je te houden aan de erecode van de vechtsport: ‘Vechten gebeurt alleen op de mat of in de ring, nooit op straat. De technieken die je worden aangeleerd mogen alleen worden gebruikt ter verdediging van jezelf of anderen. Je mag nooit je vechttechnieken gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw zaan de code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.’
 4. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd en kunnen aanleiding zijn voor intrekking van het lidmaatschap.
 5. Blijf altijd sportief, ook als je verliest.
 6. Volg altijd de aanwijzingen op van de trainer(s) en assistent-trainers of begeleiders van de gym.
 7. Ruim op wat je gebruikt hebt en ga zorgvuldig met het materiaal van de gym om.
 8. Voor je eigen veiligheid:
  • Draag geen sieraden tijdens het boksen;
  • Gebruik van drugs of alcohol is in de gehele gym niet toegestaan;
  • Roken is in de gym niet toegestaan;
  • Roken is in de club niet toegestaan;
  • Gebruik van de juiste boks materialen is verplicht (sport- of boksschoenen, bokshandschoenen, bandage, bitje, bokskap). Bij twijfel vraag de trainer.
 9. Zorg dat je 10 minuten voor een les of training aanwezig bent.
 10. Deelname aan lessen/trainingen gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 11. De gym is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen of voor ongevallen in en om de accommodatie van de gym.
 12. In de binnenruimte zijn sportkleding en een handdoek altijd verplicht.
 13. De boksring mag uitsluitend op boksschoenen of op blote voeten worden betreden.
 14. De bokszakken zijn alleen bestemd voor het trainen van bokstechnieken: het is dus niet toegestaan tegen de bokszakken te trappen.
 15. Tijdens het sparren is het dragen van een bokskap (hoofdbescherming) altijd verplicht!
 16. Voor leden tot 18 jaar geldt dat één van de ouders of een wettelijk daartoe bevoegd zijnde voogd c.q. verzorger schriftelijk toestemming voor het lidmaatschap van de minderjarige moet verlenen middels ondertekening van het inschrijfformulier.
 17. Kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen toegestaan te komen trainen onder begeleiding van een volwassene.
 18. Bellen in de gym en het maken van foto’s of filmopnames zonder toestemming waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan.
 19. Je bent op de hoogte van de Algemene Voorwaarden.

Versie per 1 juli 2021